Bài toán về ôxit sắt và CO | Diễn đàn Sinh học Việt Nam

 · Điều mà mình thắc mắc ở đây là cho CO td với hỗn hợp Fe2O3 và Fe lại thu dc hỗn hợpFe,FeO,Fe2O3,Fe3O4.Mà theo m bit thì CO có tính khử thì nó sẽ khử Fe2O3 thành Fe chứ.Hay là trong qúa trình nung nóng có mặt oxi.Mong mọi người giải thích rùm

liên hệ chúng tôi

Nung hỗn hợp X gồm Al và FexOy trong khí trơ, thu được …

2019-11-23 · Nung hỗn hợp X gồm Al và FexOy trong khí trơ, thu được 22,88 gam rắn Y gồm Al2O3, Al, Fe và FexOy. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng dư, thu được 0,12 mol khí H2 và m gam rắn Z. Hòa tan hết m gam Z trong dung dịch chứa 0,72 mol HNO3, thu được 0,08 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch chứa 53,12 gam muối ...

liên hệ chúng tôi

Có thể điều chế được bao nhiêu kg photpho khi nung 46,5 ...

2021-8-19 · Câu hỏi: Có thể điều chế được bao nhiêu kg photpho khi nung 46,5 kg canxi photphat với cát và than tại nhiệt độ 12000C (biết hiệu suất của phản ứng H = 75%). A. 8,649 kg B. 6,975 kg C. 9,3 kg D. 4,65 kg Lời giải tham…

liên hệ chúng tôi

Lý thuyết Phản ứng Vô cơ (Phần 1) – Neopentan

(a) Đốt dây sắt trong khí clo dư. (b) Nung hỗn hợp gồm bột sắt và lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí). (c) Cho bột sắt dư vào dung dịch axit nitric loãng. (d) Cho bột sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. (e) Cho bột đồng vào dung dịch sắt (III) clorua.

liên hệ chúng tôi

Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 9

Trong điều kiện không có không khí nung hỗn hợp bột sắt AA. Bằng các phản ứng hóa học hãy nhận biết thành phần và hóa trị của các nguyên tố trong 3 câu trả lời Hóa học lớp 9 …

liên hệ chúng tôi

Hợp chất của Sắt

2021-11-17 · Fe(OH) 2 → FeO + H 2 O (nung trong điều kiện không có không khí) 4Fe(OH) 2 + O 2 → 2Fe 2 O 3 + 4H 2 O (nung trong không khí) + Tan trong axit không có tính oxi hóa → muối sắt (II) và nước: Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl 2 + 2H 2 O + Có tính …

liên hệ chúng tôi

Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO qua H2 dư nung nóng khi …

Nung nóng hỗn hợp gồm BaCO 3, Cu, FeO ( trong điều kiện không có có không khí), sau một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ khí B vào dung dịch KOH, thu được dung dịch C, biết rằng dung dịch C tác dụng được với dung dịch CaCl 2 và NaOH. và NaOH.

liên hệ chúng tôi

Đề tài: Quy trình công nghệ sản xuất xi măng

2021-10-11 · Trong quá trình nung clanhke, do phản ứng của CaO với SiO2, ở trạng thái rắn tạo thành khoáng C2S ở nhiệt độ 600­ 1100°C. Khoảng C2S có 4 dạng khác nhau về hình dáng cấu trúc và các tính chất gọi là dạng thù hình, đó là, ''­, ­ và ­C2S.

liên hệ chúng tôi

Cân bằng phản ứng HCl + Fe3O4 ra gì (và phản ứng HCl ...

Trong điều kiện đun nóng, nó có thể phản ứng với hydro chất khử. Fe3O4 + 4H2 = = 3Fe + 4H2O Nitơ đioxit phản ứng với bột sắt nóng tạo ra oxit sắt và nitơ 3Fe + 2NO2 = nhiệt độ cao = Fe3O4 + N2

liên hệ chúng tôi

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có (((M))_(X))=12,4. Dẫn X đi qua ...

Cho 17,92 lít hỗn hợp N 2, H 2 nung trong điều kiện thích hợp sau một thời gian thu được 13,888 lít hỗn hợp khí với hiệu suất 30% tính theo N 2. Biết các khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích N 2 trong hỗn hợp ban đầu là

liên hệ chúng tôi

Nung nóng Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không ...

(e) Có thể điều chế Mg bằng cách cho khí CO khử MgO ở nhiệt độ cao. Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là Hấp thụ hết 0,3 mol khí CO2 vào 500ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaOH 1M.

liên hệ chúng tôi

Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

2021-11-20 · Ở điều kiện thường, CO không phản ứng với nước, kiềm và axit. b) CO là chất khử Ở nhiệt độ cao, Khí CO chỉ khử được oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa • CO khử CuO (CO khử oxit đồng) CO(k) + CuO(r,đen) Cu(r,đỏ) + CO 2 (k)

liên hệ chúng tôi

Hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 [đã giải] – Học ...

2021-11-20 · Hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 có chứa 20% theo khối lượng nguyên tố lưu huỳnh. Lấy 64 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư). Phản ứng kết thúc đưa kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam oxit.

liên hệ chúng tôi

Tìm hiểu về phân đạm

Nghiền nhỏ đá vôi, trộn với đất sét chứa nhiều SiO2, quặng sắt bằng phương pháp khô hoặc ướt. Nung hỗn hợp trong lò quay hoặc lò đứng ở 1400 – 16000C => Hỗn hợp màu xám gọi là Clanhke. Để nguội, rồi nghiền Clanhke, thêm các chất phụ gia thành bột

liên hệ chúng tôi

Bài soạn Bài tập về Sắt

Nung hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe 3 O 4 trong điều kiện không có không khí (giả sứ chỉ xảy ra phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại). Hỗn hợp sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lit khí H 2 (đktc); còn nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 26,88 lit …

liên hệ chúng tôi

Chuyên đề khử oxit kim loại bằng (H2, CO, C)

Câu 5. (B-2009) Nung nóng m gam Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. ... Nếu khử oxit sắt này bằng Cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam Sắt và 0,448 lít khí CO2 (đktc). Công thức hoá học của loại oxit sắt nói trên là:

liên hệ chúng tôi

Fe + S = FeS | Phương trình Hóa Học

Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G

liên hệ chúng tôi

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A gồm Al và …

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe 3 O 4 trong điều kiện không có không khí.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H 2 (ở đktc).Sục khí CO 2 dư vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa.

liên hệ chúng tôi

Tính chất hoá học của Sắt 2, Sắt 3 oxit Sắt từ và hợp chất ...

2019-2-18 · FeCO 3 FeO + CO 2 (nung trong điều kiện không có không khí) Fe(OH) 2 FeO + H 2 O (nung trong điều kiện không có không khí) 2. Oxit sắt từ Fe 3 O 4 (FeO.Fe 2 O 3) - Là chất rắn, đen, không tan trong nước và có từ tính. - Tính chất hoá học: + Fe 3 O 4

liên hệ chúng tôi

Cách giải nhanh bài toán nhiệt nhôm

Câu 5: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe 3 O 4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H 2 (ở đktc).

liên hệ chúng tôi

Lọc kim loại sắt trong nước

2019-4-2 · Loại bỏ sắt từ nước bằng cách sử dụng than vỏ dừa biến tính làm chất hấp phụ Sắt là một trong những yếu tố rắc rối nhất trong nước. Nước mưa khi xâm nhập vào đất và các thành tạo địa chất bên dưới sẽ hòa tan sắt, khiến nó thấm vào các tầng ngậm nước đóng vai trò là nguồn nước ngầm.

liên hệ chúng tôi

Hóa học

2018-7-31 · KHỬ OXIT KIM LOẠI Kỹ thuật giải: Xem như các chất khử: C, CO, H2, Al cướp O trong oxit. Với bài toán dạng này cần chú ý vận dụng ĐL BTNT Câu 1: Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng hoàn

liên hệ chúng tôi

Cho hỗn hợp bột X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 (có cùng số mol ...

Cho hỗn hợp bột X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 (có cùng số mol). Đem nung 41,9 gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị ...

liên hệ chúng tôi

SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT

2010-5-7 · Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G

liên hệ chúng tôi

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều ...

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe 3 O 4 trong điều kiện không có không khí.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 0,672 lít khí H 2 (ở đktc).Sục khí CO 2 dư vào dung dịch Y, thu được 7,8 gam kết tủa.

liên hệ chúng tôi

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT

2016-6-18 · Bài tập hỗn hợp gồm sắt và oxit sắt là một trong những dạng bài tập mà học sinh hay gặp trong các kỳ thi mà đặc biệt là thi Đại Học. Thông thường những bài tập về sắt và các oxit thường khá phức tạp và xảy ra theo nhiều phương trình phản ứng …

liên hệ chúng tôi

Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử là C6H8O4 ...

2021-11-2 · (a) Ở điều kiện thường, T là chất khí tan vô hạn trong nước. (b) Trong y tế, Z được dùng để sát trùng vết thương (c) T vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (d) E có công thức CH2(COOH)2 (e) X có đồng phân hình học (f) Nhiệt độ sôi của Z < H2O < F. Số phát

liên hệ chúng tôi

Cl2 + Fe = FeCl3 | Phương trình Hóa Học

A. Đốt cháy bột sắt trong khí clo. B. Cho bột sắt vào lượng dư dung dịch bạc nitrat. C. Cho natri kim loại vào lượng dư dung dịch Fe (III) clorua. D. Đốt cháy hỗn hợp bột gồm sắt và lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí. Xem đáp án câu 4

liên hệ chúng tôi

Chương SẮT

2020-3-28 · Sắt khử được những ion kim loại đứng sau nó trong dãy điện hóa. Fe + Cu(NO 3) 3 Fe(NO 3) 2 + Cu V – Một số hợp chất quan trọng của sắt 1. Hợp chất sắt (II) Trong phản ứng hóa học, ion Fe2+ dễ nhường 1e Fe3+ Tính chất hóa học đặc trưng là tính a.

liên hệ chúng tôi

Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong …

Trong phản ứng này có tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa : số nguyên tử lưu huỳnh bị khử là: Đun nóng 11,2 gam bột sắt với 9,6 gam bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X vào dung dịch HCl dư 3)

liên hệ chúng tôi

Nung hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong điều kiện không ...

Nung hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí (giả sử chỉ xảy ra phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại). Hỗn hợp sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít khí H2 (đktc); còn nếu cho tác dụng với ...

liên hệ chúng tôi

Tổng hợp các phương trình hóa học cho học sinh lớp 8 cần ...

3. Đồng nung trong không khí: 2Cu + O2 Điều kiện = 2CuO: nung nóng 4. Nhôm cháy trong không khí: 4Al + 3O2 = 2Al2O3 điều kiện: bốc cháy 5. Điều kiện đốt hiđro trong không khí: 2H2 + O2 = 2H2O điều kiện: bốc cháy 6. Photpho đỏ cháy trong không khí 8.

liên hệ chúng tôi

Bản quyền © 2007- AMC | Sơ đồ trang web