Rysunek – kurs online

Kurs „Rysunek techniczny online” to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą indywidualnie podejść do tematyki szkolenia w zakresie rysunku technicznego.

Rozwiązanie, które oferujemy jest skuteczne i sprawdzone. Slajdy, które prezentujemy są specjalnie dobrane i opracowane pod szkolenie online. Kurs online realizowany jest metodą 1 na 1 (jeden uczestnik) lub 1 na 2 (dwóch uczestników przy jednym komputerze).  Szkolenie odbywa się za pomocą programu do konferencji internetowej – slajdy prezentowane są przez prowadzącego na żywo na komputerze uczestnika, równolegle odbywa się transmisja wideo.

Przed planowanym szkoleniem wykonujemy połączenie testowe, aby nie tracić czasu w dniu szkolenia.

Najważniejsze informacje:

 • Godziny szkolenia: 8:30 – 15:00.
 • Przed szkoleniem do uczestnika (uczestników) wysyłany jest pakiet niezbędnych materiałów: skrypt + notatnik.
 • Szkolenie prowadzone jest przez inżyniera z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w obszarach pomiarów współrzędnościowych, konstrukcji i zarządzaniu niezgodnościami.
 • Podczas szkolenia wspólnie rozwiązujemy przedstawione problemy rysunkowe (po każdym rozdziale).
 • Większość przykładów odnosi się do wymagania RFS lub MMR.
 • Indywidualny charakter szkolenia pozwala dostosować tempo do uczestnika.
 • Szkolenie w wielu punktach odnosi się do klasycznej i współrzędnościowej techniki pomiarowej (również pomiary sprawdzianami).
 • Cena za udział w szkoleniu 1 na 1 – 799 PLN.
 • Cena za udział w szkoleniu 2 na 1 – 1200 PLN.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje pakiet zadań testowych do samodzielnego rozwiązania.
 • Do tygodnia czasu po szkoleniu łączymy się na dodatkową godzinę aby omówić przekazane zadania i wyjaśnić ewentualne niejasności.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem.

Plan szkolenia Rysunek Techniczny Online:

 1. Podstawy i wprowadzenie.
 2. Zasada niezależności a zasada powłoki.
 3. Wymaganie maksimum, minimum oraz wzajemności, wymaganie RFS.
 4. Tolerancje kształtu, kierunku i bazy.
 5. Tolerancje położenia: interpretacja osiowa, interpretacja powierzchniowa, kombinacja tolerancji, tolerancje złożone, wymaganie boundary.
 6. Tolerancje bicia.
 7. Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni: kombinacja tolerancji, tolerancje złożone, wymaganie łączne: tolerancja pozycji + tolerancja położenia.