Szkolenie GD&T – rozdział nr 5

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 5: „Bazy”. Szczegółowy plan rozdziału: Symbole, położenie symbolu bazy, Układy baz RFS, układy baz MMC, Bazy cząstkowe. Szczegółowy opis rozdziału: W rozdziale nr 5 przedstawiona jest tematyka bazowania w GD&T. Aby dobrze rozumieć rysunek techniczny (w sensie interpretacji wymagań) należy zrozumieć trzy podstawowe „składowe”: jak wygląda pole tolerancji, gdzie w układzie…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 5

Szkolenie GD&T – rozdział nr 4

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 4: „Tolerancje kształtu”. Szczegółowy plan rozdziału: Metody oceny odchyłek kształtu, Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości oraz walcowości, Wymaganie powłoki a tolerancja kształtu. Szczegółowy opis rozdziału: Rozdział nr 4 jest pierwszym rozdziałem, gdzie zajmujemy się przeglądem tolerancji geometrycznych. W tym rozdziale skupiamy się na tolerancjach prostych (bez elementu odniesienia). Do grupy tych tolerancji…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 4

Szkolenie GD&T – rozdział nr 3

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 3: „Zasada maksimum materiału, zasada minimum materiału, zasada wzajemności””. Szczegółowy plan rozdziału: Granica maksimum i minimum materiału, Stan wirtualny dla maksimum materiału, Modyfikatory M, L oraz R, Podstawy projektowania sprawdzianów dla warunków z modyfikatorami. Szczegółowy opis rozdziału: Rozdział nr 3 jest rozdziałem, gdzie skupiamy się na jednej z najważniejszych zasad dotyczących…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 3

Szkolenie GD&T – rozdział nr 2

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 2: „Podstawowa zasada tolerowania”. Szczegółowy plan rozdziału: Zasada niezależności wg ISO, Zasada nr 1 wg ASME – „Perfect form At MMC”, Interpretacja wymiaru. Szczegółowy opis rozdziału: W tym rozdziale staramy się wytłumaczyć, co to znaczy wymiar. Bardzo często na rysunku mamy do czynienia z wymiarami liniowymi, które zdają się być jasne…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 2

Szkolenie GD&T – rozdział nr 1

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 1: „Podstawy i wprowadzenie”. Szczegółowy plan rozdziału: Przegląd podstawowych pojęć stosowanych w obu standardach, Podział i klasyfikacja tolerancji geometrycznych, Struktura norm ISO oraz ASME, Cel stosowania tolerancji geometrycznych, Symbole, ramka tolerancji, podstawowe modyfikatory, rodzaje elementów, Definicja elementu wymiarowalnego. Szczegółowy opis rozdziału: Rozdział nr 1 jest rozdziałem, który…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 1

Szkolenia GD&T – Rysunek Techniczny

Szkolenia z zakresu Interpretacji Rysunku Technicznego prowadzimy w dwóch formach:  jako szkolenia otwarte oraz szkolenia zamknięte. Szkolenia otwarte prowadzone są dwa razy do roku (wiosna oraz jesień) w czterogwiazdkowym pensjonacie „Gaborek” w Krynicy – Zdrój. Cena za udział w szkoleniu otwartym wynosi 1722 PLN brutto. W tej cenie oferujemy Państwu dwa noclegi (nocleg w przeddzień szkolenia),…Continue reading Szkolenia GD&T – Rysunek Techniczny