Szkolenie GD&T Advanced- rozdział nr 4

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom advanced– rozdział nr :4 „Zapis stanów krawędzi”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Przegląd normy – ISO 13715

Definicja krawędzi

Wymiarowanie krawędzi

Symbole Krawędzi

Cel stosowanie zapisów dla stanów krawędzi

Czym jest krawędź? Jest to miejsce przecięcia dwóch powierzchni. W zależności od sytuacji – wyróżniamy krawędzie zewnętrzne oraz wewnętrzne. Po co musimy opisywać miejsca przecięcia? Odpowiedź jest oczywista – musimy zabezpieczyć użytkownika przed ewentualnym niebezpieczeństwem wynikającym z faktu występowania ostrej krawędzi, a przede wszystkim musimy oczyścić część po procesie obróbki. To proste zadanie jakim jest oczyszczenie części, nie zawsze niestety jest jednoznaczne w interpretacji. Proste notki rysunkowe typu: „ZATĘPIĆ KRAWĘDZIE MAX. 0,30 mm” nie zawsze jest łatwe w interpretacji.

Właśnie dlatego powstała norma ISO 13715 – aby ujednolicić i usystematyzować temat stanów krawędzi na rysunku technicznym poprzez wprowadzenie odpowiednich symboli oraz zapisów.