Szkolenie GD&T Advanced- rozdział nr 3

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom advanced– rozdział nr :3 „Tolerancje ogólne”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Przegląd norm – ISO2768 – 1 oraz ISO2768 – 2

Potrzeba stosowania tolerancji ogólnych

Zasady wprowadzania na rysunek

Zasady stosowania tolerancji ogólnych

Tolerancje ogólne wymiarów liniowych

Tolerancje ogólne geometryczne

Głównym konceptem tolerowania ogólnego jest uproszczenie rysunku, poprzez nie dodawanie na rysunek tolerancji wymiarów. Dzięki temu, rysunek jest bardziej przejrzysty, a w domyśle tolerancje wymiarów i tak są znane.  Tolerancje dla wymiarów znajdują się w oddzielnym dokumencie.

Oczywiście tolerancje ogólne odpowiadają dokładności warsztatowej danego przedsiębiorstwa. Kluczem w stosowaniu tolerowania ogólnego jest dobór odpowiedniej klasy tolerowania dla danego przedsiębiorstwa.

Stosowanie tolerowania ogólnego z jednej strony jest proste i skuteczne, z drugiej jednak strony nieodpowiednie zrozumienie tematu prowadzi do niepełnego i nieodpowiedniego wykorzystania idei tolerowania ogólnego.

W tym rozdziale skupiamy się dokładnie na odpowiednim zrozumieniu podstaw tolerowania ogólnego.