Szkolenie GD&T Advanced- rozdział nr 2

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom advanced– rozdział nr :2 „Układ tolerancji i pasowań”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Podstawowe normy i definicje,

Rodzaje tolerowania i zapisów tolerancji,

Klasa Tolerancji – definicja, tabele, zasady,

Odchyłka Podstawowa – definicja, tabele, zasady,

Tolerancje uprzywilejowane,

Rodzaje pasowań – pasowania uprzywilejowane,

 

Szczegółowy opis rozdziału:

Czym jest układ tolerancji i pasowań? To nic innego jak dobór odpowiednich (ustandarozywanych) tolerancji dla wykonania poszczególnych wymiarów (szczególnie dla elementów montażowych, wymiarów współpracujących). Układ opisuje rodzaj pasowania części współpracujących, zależnie od ich funkcji.

W przypadku układu tolerancji i pasowań, dla zapisu tolerowania używamy metody symbolicznej, lecz nie jest to regułą. Tolerowanie symboliczne to nic innego jak zapis poszczególnych tolerancji za pomocą odpowiedniego kodu (Litera + Cyfra). Litera oznacza odchyłkę podstawową, tzn. położenie pola tolerancji. Cyfra jest klasą tolerancji, która oznacza wielkość pola tolerancji.

Po co to robimy?

Podstawa układu to oczywiście dobór odpowiednich tolerancji (klasy i odchyłki podstawowej) do wykonywanego wymiaru nominalnego. Tolerancje standardowe stanowią ułatwienie wykonania poszczególnych elementów (wałków oraz szczególnie otworów) standardowymi narzędziami. Aby poprawnie zaprojektować połączenie dwóch elementów, należy zdefiniować odpowiedni typ połączenia (luźne, ciasne bądź mieszane) a następnie dobrać tolerancje dla odpowiednich elementów.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na szkolenie!