Szkolenie GD&T Advanced- rozdział nr 2

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom advanced– rozdział nr :2 „Układ tolerancji i pasowań”. Szczegółowy plan rozdziału: Podstawowe normy i definicje, Rodzaje tolerowania i zapisów tolerancji, Klasa Tolerancji – definicja, tabele, zasady, Odchyłka Podstawowa – definicja, tabele, zasady, Tolerancje uprzywilejowane, Rodzaje pasowań – pasowania uprzywilejowane,   Szczegółowy opis rozdziału: Czym jest układ tolerancji i pasowań? To nic innego jak dobór…Continue reading Szkolenie GD&T Advanced- rozdział nr 2