Szkolenie GD&T Advanced- rozdział nr 1

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom advanced– rozdział nr :1 „Ogólna koncepcja wymiaru”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Szczegółowa definicja wymiaru,

Klasyfikacja i podział wymiarów wg ISO 14405-01,

Sens jednoznaczności wymiarowania,

Przegląd poszczególnych typów wymiarów,

Przykłady użycia poszczególnych typów,

 

Szczegółowy opis rozdziału:

Rozdział ten jest rozwinięciem podstawowej zasady tolerowania wg normy ISO oraz ASME. W szkoleniu podstawowym przedstawiony został wymiar dwupunktowy oraz wymiar czynny. Tym razem, rozwinięta zostaje koncepcja wymiaru – wymiar to nie tylko te dwa rodzaje.

Obecnie, stosując współrzędnościową technikę pomiarową, jesteśmy w stanie wyodrębnić kolejne rodzaje wymiarów. Dlaczego? Technika współrzędnościowa daje możliwość zbierania dużej ilości punktów pomiarowych i przeliczania ich wg wybranych algorytmów. Te wybrane algorytmy reprezentują poszczególne typy wymiarów (które bez użycia technik współrzędnościowych, nie byłyby możliwe do określenia).

Oczywiście poszczególne typy wymiarów, stosujemy tylko w ściśle wymaganych sytuacjach i co za tym idzie – należy to odpowiednio pokazać na rysunku. Jak? Odpowiedź znajdą Państwo uczestnicząc w naszym szkoleniu.