Szkolenie GD&T Advanced- rozdział nr 1

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom advanced– rozdział nr :1 „Ogólna koncepcja wymiaru”. Szczegółowy plan rozdziału: Szczegółowa definicja wymiaru, Klasyfikacja i podział wymiarów wg ISO 14405-01, Sens jednoznaczności wymiarowania, Przegląd poszczególnych typów wymiarów, Przykłady użycia poszczególnych typów,   Szczegółowy opis rozdziału: Rozdział ten jest rozwinięciem podstawowej zasady tolerowania wg normy ISO oraz ASME. W szkoleniu podstawowym przedstawiony został wymiar dwupunktowy oraz wymiar…Continue reading Szkolenie GD&T Advanced- rozdział nr 1