Szkolenie GD&T – rozdział nr 8

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 7: „Tolerancje Bicia”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Tolerancje bicia pronieniowego,

Tolerancje bicia osiowego,

Tolerancje bicia w wyznaczonym kierunku,

Tolerancje bicia całkowitego.

Szczegółowy opis rozdziału:

W tym niedługim rozdziale pokazujemy jedną z najbardziej popularnych tolerancji w zastosowaniu warsztatowym. Dlaczego bicie jest tak popularne? Czy bicie możemy stosować do części „nieobrotowych„? Czy do bicia kontroli bicia zawsze należy zdefiniować bazę w postaci osi obrotu?

Czy bicie można zastąpić tolerancją pozycji i na odwrót?

Właśnie na takie podstawowe pytania staramy znaleźć odpowiedź w tym bloku szkoleniowym. Co prawda zagadnienie bicia nie jest zbyt skomplikowane i raczej nie kryją się tutaj żadne haczyki, niemniej jednak temat należy solidnie omówić.