Szkolenie GD&T – rozdział nr 8

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 7: „Tolerancje Bicia”. Szczegółowy plan rozdziału: Tolerancje bicia pronieniowego, Tolerancje bicia osiowego, Tolerancje bicia w wyznaczonym kierunku, Tolerancje bicia całkowitego. Szczegółowy opis rozdziału: W tym niedługim rozdziale pokazujemy jedną z najbardziej popularnych tolerancji w zastosowaniu warsztatowym. Dlaczego bicie jest tak popularne? Czy bicie możemy stosować do części „nieobrotowych„? Czy do bicia…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 8