Szkolenie GD&T – rozdział nr 7

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 7: „Tolerancje Położenia”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Tolerancje pozycji,

Tolerancje współosiowości i współśrodkowości,

Tolerancje złożone vs. Kombinacja tolerancji

Tolerancje złożone vs. Kombinacja tolerancji

Szczegółowy opis rozdziału:

Tolerancje pozycji należą do najczęściej występujących na rysunku tolerancji.  Czym jest położenie elementu? To nic innego jak teoretycznie dokładna pozycja elementu ustalona przez wymiary nominalne (teoretycznie dokładne). W tym wypadku chodzi oczywiście o określenie pozycji strefy tolerancji, gdzie musi znajdować się badany element. Tolerancja położenia wymaga określenia wymiarów nominalnych oraz elementów odniesienia.

Domyślnym modyfikatorem dla tolerancji położenia jest modyfikator RFS (interpretacja osiowa). Najczęściej spotykanym modyfikatorem jest modyfikator MMC (interpretacja powierzchniowa).

Dodatkowo w czasie rozdziału poruszane są tematy tolerowania szyku elementów (tutaj także skupiamy się na tolerancjach złożonych i kombinacji tolerancji).

Przykładowy slajd z rozdziału nr 7: