Szkolenie GD&T – rozdział nr 6

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 6: „Tolerancje Kierunku”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Tolerancje prostopadłości,
Tolerancje równoległości,
Tolerancje nachylenia,

Szczegółowy opis rozdziału:

W rozdziale nr 6 poruszone są tematy pierwszej grupy tolerancji, które odnoszą się do systemu bazowego. Tolerancje kierunku opisują kierunek badanego elementu, w związku z tym kierunek ten musi być zdefiniowany do „czegoś„(bazy).

Jaka jest różnica pomiędzy nachyleniem a prostopadłością czy równoległością? Jakie są podstawowe przypadki tolerancji kierunku? Jakie są podstawowe metody oceny tolerancji kierunku? Jak wygląda wymaganie MMC oraz wymaganie RFS w przypadku tolerancji kierunku? Czy tolerancje kierunku w sposób pośredni mają wpływ na tolerancje kształtu?

Właśnie na te jak i na wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w czasie tego rozdziału.

Przykładowy slajd z rozdziału nr 6: