Szkolenie GD&T – rozdział nr 6

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 6: „Tolerancje Kierunku”. Szczegółowy plan rozdziału: Tolerancje prostopadłości, Tolerancje równoległości, Tolerancje nachylenia, Szczegółowy opis rozdziału: W rozdziale nr 6 poruszone są tematy pierwszej grupy tolerancji, które odnoszą się do systemu bazowego. Tolerancje kierunku opisują kierunek badanego elementu, w związku z tym kierunek ten musi być zdefiniowany do „czegoś„(bazy). Jaka jest różnica…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 6