Szkolenie GD&T – rozdział nr 5

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 5: „Bazy”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Symbole, położenie symbolu bazy,
Układy baz RFS, układy baz MMC,
Bazy cząstkowe.

Szczegółowy opis rozdziału:

W rozdziale nr 5 przedstawiona jest tematyka bazowania w GD&T. Aby dobrze rozumieć rysunek techniczny (w sensie interpretacji wymagań) należy zrozumieć trzy podstawowe „składowe”: jak wygląda pole tolerancji, gdzie w układzie części znajduje się pole tolerancji oraz  co ma znajdować się w polu tolerancji (co jest elementem tolerowanym). Bazowanie to nic innego jak określanie pozycji pola tolerancji.

Element umiejscowiony w przestrzeni bez odniesienia do układu baz posiada 6 stopni swobody.   Poprzez wskazanie elementów bazowych w odpowiedniej kolejności, uzyskuje się pożądany efekt w postaci poprawnego umiejscowienia danej części w przestrzeni ( a co za tym idzie poprawnego umiejscowienia poszczególnych pól tolerancji w odniesieniu do elementów bazowych).

Przykładowy slajd z rozdziału nr 5: