Szkolenie GD&T – rozdział nr 5

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 5: „Bazy”. Szczegółowy plan rozdziału: Symbole, położenie symbolu bazy, Układy baz RFS, układy baz MMC, Bazy cząstkowe. Szczegółowy opis rozdziału: W rozdziale nr 5 przedstawiona jest tematyka bazowania w GD&T. Aby dobrze rozumieć rysunek techniczny (w sensie interpretacji wymagań) należy zrozumieć trzy podstawowe „składowe”: jak wygląda pole tolerancji, gdzie w układzie…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 5