Szkolenie GD&T – rozdział nr 4

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 4: „Tolerancje kształtu”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Metody oceny odchyłek kształtu,
Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości oraz walcowości,
Wymaganie powłoki a tolerancja kształtu.

Szczegółowy opis rozdziału:

Rozdział nr 4 jest pierwszym rozdziałem, gdzie zajmujemy się przeglądem tolerancji geometrycznych. W tym rozdziale skupiamy się na tolerancjach prostych (bez elementu odniesienia). Do grupy tych tolerancji należą: tolerancja płaskości, prostoliniowości, okrągłości i walcowości. W czasie trwania rozdziału rozpisujemy po kilka przykładów dotyczących każdej z wymienionych tolerancji, tłumaczymy podstawowe wymagania ale także odnosimy te tolerancje do podstawowej zasady tolerowania (zasada niezależności lub zasada powłoki) oraz do zasady maksimum materiału.

Przykładowy slajd z rozdziału nr 4: