Szkolenie GD&T – rozdział nr 4

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 4: „Tolerancje kształtu”. Szczegółowy plan rozdziału: Metody oceny odchyłek kształtu, Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości oraz walcowości, Wymaganie powłoki a tolerancja kształtu. Szczegółowy opis rozdziału: Rozdział nr 4 jest pierwszym rozdziałem, gdzie zajmujemy się przeglądem tolerancji geometrycznych. W tym rozdziale skupiamy się na tolerancjach prostych (bez elementu odniesienia). Do grupy tych tolerancji…Continue reading Szkolenie GD&T – rozdział nr 4