Szkolenie GD&T – rozdział nr 3

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 3: „Zasada maksimum materiału, zasada minimum materiału, zasada wzajemności””.

Szczegółowy plan rozdziału:

Granica maksimum i minimum materiału, Stan wirtualny dla maksimum materiału, Modyfikatory M, L oraz R, Podstawy projektowania sprawdzianów dla warunków z modyfikatorami.

Szczegółowy opis rozdziału:

Rozdział nr 3 jest rozdziałem, gdzie skupiamy się na jednej z najważniejszych zasad dotyczących interpretowania rysunku technicznego. Jest to zasada maksimum materiału (modyfikator M). Krótko i ogólnie mówiąc, zasada ta pozwala na zwiększenie rozmiaru pola tolerancji w zależności od rozmiaru elementu tolerowanego. Jest to oczywiście uproszczenie i nie w pełni oddaje sens tej zasady. Jednym z celów tej zasady jest zapewnienie montowalności dwóch elementów,  tak więc nie tyle interesuje nas pozycja osi elementu (interpretacja osiowa) co informacja, czy powierzchnia elementu nie wykracza poza pewien ustalony wymiar – granicę wirtualną maksimum materiału (interpretacja powierzchniowa). W czasie rozdziału pokazujemy wiele przykładów oraz odnosimy zasadę maksimum materiału do pomiarów – zarówno przy pomocy sprawdzianów jak i współrzędnościowej techniki pomiarowej. Oczywiście poruszamy także tematy związane z zasadą minimum materiału(modyfikator L) oraz wzajemności (modyfikator R).

Zrozumienie powyższych zasad jest celem rozdziału nr 3.

Przykładowy slajd z rozdziału nr 3: