Szkolenie GD&T – rozdział nr 1

Szkolenie Rysunek Techniczny, poziom podstawowy – rozdział nr 1: „Podstawy i wprowadzenie”.

Szczegółowy plan rozdziału:

Przegląd podstawowych pojęć stosowanych w obu standardach, Podział i klasyfikacja tolerancji geometrycznych, Struktura norm ISO oraz ASME, Cel stosowania tolerancji geometrycznych, Symbole, ramka tolerancji, podstawowe modyfikatory, rodzaje elementów, Definicja elementu wymiarowalnego.

Szczegółowy opis rozdziału:

Rozdział nr 1 jest rozdziałem, który wprowadza uczestników w świat interpretacji rysunku technicznego. Przedstawione są tutaj najważniejsze definicje i pojęcia związane z GD&T. Omawiamy tutaj takie pojęcia jak: wymiar, tolerancja, granice tolerancji itd. Pokazana jest klasyfikacja tolerancji geometrycznych. W tym rozdziale szczegółowo omówione jest zagadnienie celu stosowania tolerancji geometrycznych – omówiony jest przykład wymiarowania z użyciem tolerowania i wymiarowania geometrycznego jak i ten sam przykład, lecz bez użycia GD&T. Kolejnym omawianym zagadnieniem jest przegląd aktualnych norm dotyczących rysunku technicznego – zarówno norm ISO jak i ASME. Omawiany jest wygląd ramki tolerancji jak i najważniejsze modyfikatory, które można zastosować w obu systemach. Jest to rozdział ogólny, który ma na celu płynne wejście w temat wymiarowania i tolerowania geometrycznego.

Przykładowy slajd z rozdziału nr 1: